Trên mạng xã hội, các bác sĩ đang b*y tỏ sự bức xúc vì trường phái sinh đẻ thu*n tự nhiên vừa gây ra ca t* vong mẹ v* bé sơ sinh tại Q.2, TP.HCM. Người mẹ n*y đã l*m theo lý thuyết kỳ quặc, kéo lùi văn minh n*y!Phạm Nguyễn Lê Hồng l* ai?

Xem chi tiết trên Tuổi Trẻ Online : https://tuoitre.vn/nhung-ly-thuyet-k...5081643002.htm